I5 760电脑配置

来源: 电脑维修教程 阅读:     发表时间:

配置 品牌型号 数量 当时的单价 现在的单价 CPU Intel 酷睿i5 760(散) 1 1020 1020 主板 华硕B85-PRO GAMER 1 899 899 内存 金邦8GB DDR3 1600(白金条双通道) 1 340 340

<table class="parts_list_table parts_list_table_compare" id="proList" width="97%"> <tr> <th class="item">配置</th> <th class="name">品牌型号</th> <th>数量</th> <th>当时的单价</th> <th>现在的单价</th> </tr> <tr> <td class="item">CPU</td> <td class="name">Intel 酷睿i5 760(散)</td> <td class="num">1</td> <td class="price1">¥ 1020</td> <td class="price"> ¥1020</td> </tr> <tr> <td class="item">主板</td> <td class="name">华硕B85-PRO GAMER</td> <td class="num">1</td> <td class="price1">¥ 899</td> <td class="price"> ¥899</td> </tr> <tr> <td class="item">内存</td> <td class="name">金邦8GB DDR3 1600(白金条双通道)</td> <td class="num">1</td> <td class="price1">¥ 340</td> <td class="price"> ¥340</td> </tr> <tr> <td class="item">硬盘</td> <td class="name">希捷Barracuda 1TB 7200转 64MB 单碟(ST1000DM003)</td> <td class="num">1</td> <td class="price1">¥ 376</td> <td class="price"> ¥376</td> </tr> <tr> <td class="item">显卡</td> <td class="name">影驰GTX750黑将</td> <td class="num">1</td> <td class="price1">¥ 799</td> <td class="price"> ¥799</td> </tr> <tr> <td class="item">机箱</td> <td class="name">超频三雷暴3000U3旗舰版</td> <td class="num">1</td> <td class="price1">¥ 289</td> <td class="price"> ¥289</td> </tr> <tr> <td class="item">电源</td> <td class="name">先马金牌500W</td> <td class="num">1</td> <td class="price1">¥ 299</td> <td class="price"> 即将上市</td> </tr> <tr> <td class="item">散热器</td> <td class="name">九州风神玄冰400</td> <td class="num">1</td> <td class="price1">¥ 109</td> <td class="price"> ¥109</td> </tr> <tr> <td class="item">显示器</td> <td class="name">三星S24C370HL</td> <td class="num">1</td> <td class="price1">¥ 999</td> <td class="price"> ¥999</td> </tr> <tr> <td class="item">键鼠装</td> <td class="name">精灵雷神G5游戏键鼠套装</td> <td class="num">1</td> <td class="price1">¥ 120</td> <td class="price"> ¥120</td> </tr> <tr> <td class="item">音箱</td> <td class="name">漫步者R1000TC(北美版)</td> <td class="num">1</td> <td class="price1">¥ 229</td> <td class="price"> ¥229</td> </tr> <tr> <td class="item">光驱</td> <td class="name">华硕DRW-24D3ST</td> <td class="num">1</td> <td class="price1">¥ 110</td> <td class="price"> ¥110</td> </tr> </table>[
<strong class="t9">性能兼容
<table class="interface_table"> <tr> <th class="item">主板</th> <th class="val">华硕B85-PRO GAMER</th> <th class="val">Intel 酷睿i5 760(散)</th> <th class="item">CPU</th> </tr> <tr> <td>CPU类型</td> <td class="val">Core i7/Core i5/Core i3/Pentium/Celeron</td> <td class="val">酷睿i5</td> <td>CPU系列</td> </tr> <tr> <td>CPU插槽</td> <td class="val">LGA 1150</td> <td class="val">LGA 1156</td> <td>插槽类型</td> </tr> </table> <table class="interface_table"> <tr> <th class="item">主板</th> <th class="val">华硕B85-PRO GAMER</th> <th class="val">金邦8GB DDR3 1600(白金条双通道)</th> <th class="item">内存</th> </tr> <tr> <td>内存类型</td> <td class="val">DDR3</td> <td class="val">DDR3</td> <td>内存类型</td> </tr> <tr> <td>内存插槽</td> <td class="val">4×DDR3 DIMM</td> <td class="val"></td> <td></td> </tr> <tr> <td>最大内存容量</td> <td class="val">32GB</td> <td class="val">套装(2×4GB)</td> <td>容量描述</td> </tr> <tr> <td>内存描述</td> <td class="val">支持双通道DDR3 1600/1333/1066MHz内存</td> <td class="val">1600MHz</td> <td>内存主频</td> </tr> </table> <table class="interface_table"> <tr> <th class="item">主板</th> <th class="val">华硕B85-PRO GAMER</th> <th class="val">希捷Barracuda 1TB 7200转 64MB 单碟(ST1000DM003)</th> <th class="item">硬盘</th> </tr> <tr> <td>SATA接口</td> <td class="val">2×SATA II接口;4×SATA III接口</td> <td class="val">SATA3.0</td> <td>接口类型</td> </tr> </table> <table class="interface_table"> <tr> <th class="item">主板</th> <th class="val">华硕B85-PRO GAMER</th> <th class="val">影驰GTX750黑将</th> <th class="item">显卡</th> </tr> <tr> <td>PCI-E插槽</td> <td class="val">2×PCI-E X16显卡插槽
2×PCI-E X1插槽</td> <td class="val">PCI Express 3.0 16X</td> <td>接口类型</td> </tr> </table> <table class="interface_table"> <tr> <th class="item">主板</th> <th class="val">华硕B85-PRO GAMER</th> <th class="val">超频三雷暴3000U3旗舰版</th> <th class="item">机箱</th> </tr> <tr> <td>主板板型</td> <td class="val">ATX板型</td> <td class="val">ATX板型,MATX板型,Mini ITX板型</td> <td>适用主板</td> </tr> </table>
<strong class="t10">外设接口
<table class="interface_table"> <tr> <th class="item">主板</th> <th class="val">华硕B85-PRO GAMER</th> <th class="val">漫步者R1000TC(北美版)</th> <th class="item">音箱</th> </tr> <tr> <td>音频芯片</td> <td class="val">集成Realtek ALC1150 8声道音效芯片</td> <td class="val">2.0声道</td> <td>音箱系统</td> </tr> </table> <table class="interface_table"> <tr> <th class="item">主板</th> <th class="val">华硕B85-PRO GAMER</th> <th class="val">三星S24C370HL</th> <th class="item">液晶显示器</th> </tr> <tr> <td>外接端口</td> <td class="val">1×DVI接口
1×VGA接口</td> <td class="val">D-Sub(VGA),HDMI</td> <td>视频接口</td> </tr> </table> <table class="interface_table"> <tr> <th class="item">显卡</th> <th class="val">影驰GTX750黑将</th> <th class="val">三星S24C370HL</th> <th class="item">液晶显示器</th> </tr> <tr> <td>I/O接口</td> <td class="val">HDMI接口/双DVI接口/DisplayPort接口</td> <td class="val">D-Sub(VGA),HDMI</td> <td>视频接口</td> </tr> </table>
][<table class="param_table"> <tr> <th>CPU</th> <th class="parts_name">Intel 酷睿i5 760(散)</th> </tr> <tr> <td>CPU系列 </td> <td class="val">酷睿i5 </td> </tr> <tr> <td>CPU主频 </td> <td class="val">2800 </td> </tr> <tr> <td>最大睿频 </td> <td class="val">3330 </td> </tr> <tr> <td>总线类型 </td> <td class="val">DMI总线 </td> </tr> <tr> <td>总线频率 </td> <td class="val">2.5GT/s </td> </tr> <tr> <td>插槽类型 </td> <td class="val">LGA 1156 </td> </tr> <tr> <td>针脚数目 </td> <td class="val">1156pin </td> </tr> <tr> <td>核心代号 </td> <td class="val">Lynnfield </td> </tr> <tr> <td>核心数量 </td> <td class="val">四核心 </td> </tr> <tr> <td>线程数 </td> <td class="val">四线程 </td> </tr> <tr> <td>制作工艺 </td> <td class="val">45纳米 </td> </tr> <tr> <td>集成显卡 </td> <td class="val">否 </td> </tr> <tr> <th>主板</th> <th class="parts_name">华硕B85-PRO GAMER</th> </tr> <tr> <td>主芯片组 </td> <td class="val">Intel B85 </td> </tr> <tr> <td>集成芯片 </td> <td class="val">声卡/网卡 </td> </tr> <tr> <td>芯片组描述 </td> <td class="val">采用Intel B85芯片组 </td> </tr> <tr> <td>CPU平台 </td> <td class="val">Intel </td> </tr> <tr> <td>CPU类型 </td> <td class="val">Core i7/Core i5/Core i3/Pentium/Celeron </td> </tr> <tr> <td>CPU插槽 </td> <td class="val">LGA 1150 </td> </tr> <tr> <td>内存类型 </td> <td class="val">DDR3 </td> </tr> <tr> <td>内存插槽 </td> <td class="val">4×DDR3 DIMM </td> </tr> <tr> <td>最大内存容量 </td> <td class="val">32GB </td> </tr> <tr> <td>PCI-E插槽 </td> <td class="val">2×PCI-E X16显卡插槽 2×PCI-E X1插槽 </td> </tr> <tr> <td>USB接口 </td> <td class="val">8×USB2.0接口(4内置+4背板);4×USB3.0接口(2内置+2背板) </td> </tr> <tr> <td>SATA接口 </td> <td class="val">2×SATA II接口;4×SATA III接口 </td> </tr> <tr> <td>主板板型 </td> <td class="val">ATX板型 </td> </tr> <tr> <td>电源插口 </td> <td class="val">一个8针,一个24针电源接口 </td> </tr> <tr> <th>内存</th> <th class="parts_name">金邦8GB DDR3 1600(白金条双通道)</th> </tr> <tr> <td>容量描述 </td> <td class="val">套装(2×4GB) </td> </tr> <tr> <td>内存类型 </td> <td class="val">DDR3 </td> </tr> <tr> <td>内存主频 </td> <td class="val">1600 </td> </tr> <tr> <th>硬盘</th> <th class="parts_name">希捷Barracuda 1TB 7200转 64MB 单碟(ST1000DM003)</th> </tr> <tr> <td>硬盘尺寸 </td> <td class="val">3.5 </td> </tr> <tr> <td>硬盘容量 </td> <td class="val">1000.000 </td> </tr> <tr> <td>缓存 </td> <td class="val">64 </td> </tr> <tr> <td>转速 </td> <td class="val">7200 </td> </tr> <tr> <td>接口类型 </td> <td class="val">SATA3.0 </td> </tr> <tr> <th>显卡</th> <th class="parts_name">影驰GTX750黑将</th> </tr> <tr> <td>芯片厂商 </td> <td class="val">NVIDIA </td> </tr> <tr> <td>显卡芯片 </td> <td class="val">GeForce GTX 750 </td> </tr> <tr> <td>制造工艺 </td> <td class="val">28纳米 </td> </tr> <tr> <td>核心代号 </td> <td class="val">GM107 </td> </tr> <tr> <td>核心频率 </td> <td class="val">1110/1189 </td> </tr> <tr> <td>显存频率 </td> <td class="val">5000 </td> </tr> <tr> <td>显存类型 </td> <td class="val">GDDR5 </td> </tr> <tr> <td>显存容量 </td> <td class="val">1024 </td> </tr> <tr> <td>显存位宽 </td> <td class="val">128bit </td> </tr> <tr> <td>散热方式 </td> <td class="val">散热风扇 </td> </tr> <tr> <td>I/O接口 </td> <td class="val">HDMI接口/双DVI接口/DisplayPort接口 </td> </tr> <tr> <th>机箱</th> <th class="parts_name">超频三雷暴3000U3旗舰版</th> </tr> <tr> <td>机箱样式 </td> <td class="val">立式 </td> </tr> <tr> <td>适用主板 </td> <td class="val">ATX板型,MATX板型,Mini ITX板型 </td> </tr> <tr> <td>扩展插槽 </td> <td class="val">7个 </td> </tr> <tr> <td>机箱颜色 </td> <td class="val">黑色 </td> </tr> <tr> <td>机箱材质 </td> <td class="val">SECC(电解镀锌钢板) </td> </tr> <tr> <th>电源</th> <th class="parts_name">先马金牌500W</th> </tr> <tr> <td>电源版本 </td> <td class="val">ATX 12V 2.31 </td> </tr> <tr> <td>额定功率 </td> <td class="val">500 </td> </tr> <tr> <td>80PLUS认证 </td> <td class="val">金牌 </td> </tr> <tr> <th>散热器</th> <th class="parts_name">九州风神玄冰400</th> </tr> <tr> <td>散热器类型 </td> <td class="val">CPU散热器 </td> </tr> <tr> <td>散热方式 </td> <td class="val">风冷,热管 </td> </tr> <tr> <td>智能温控 </td> <td class="val">支持智能温控 </td> </tr> <tr> <th>液晶显示器</th> <th class="parts_name">三星S24C370HL</th> </tr> <tr> <td>产品类型 </td> <td class="val">LED显示器 </td> </tr> <tr> <td>屏幕尺寸 </td> <td class="val">23.600 </td> </tr> <tr> <td>屏幕比例 </td> <td class="val">16:9(宽屏) </td> </tr> <tr> <td>最佳分辨率 </td> <td class="val">1920x1080 </td> </tr> <tr> <td>面板类型 </td> <td class="val">TN </td> </tr> <tr> <td>背光类型 </td> <td class="val">LED背光 </td> </tr> <tr> <td>动态对比度 </td> <td class="val">100万:1 </td> </tr> <tr> <td>黑白响应时间 </td> <td class="val">5ms </td> </tr> <tr> <td>可视角度 </td> <td class="val">170/160 </td> </tr> <tr> <td>显示颜色 </td> <td class="val">16.7M </td> </tr> <tr> <td>视频接口 </td> <td class="val">D-Sub(VGA),HDMI </td> </tr> <tr> <th>键鼠套装</th> <th class="parts_name">精灵雷神G5游戏键鼠套装</th> </tr> <tr> <td>连接方式 </td> <td class="val">有线 </td> </tr> <tr> <td>键盘接口 </td> <td class="val">USB </td> </tr> <tr> <td>键盘按键数 </td> <td class="val">104键 </td> </tr> <tr> <td>按键技术 </td> <td class="val">火山口架构 </td> </tr> <tr> <td>人体工学 </td> <td class="val">支持 </td> </tr> <tr> <td>工作方式 </td> <td class="val">光电 </td> </tr> <tr> <td>鼠标接口 </td> <td class="val">USB </td> </tr> <tr> <td>人体工学 </td> <td class="val">右手设计 </td> </tr> <tr> <td>按键数 </td> <td class="val">6个 </td> </tr> <tr> <th>音箱</th> <th class="parts_name">漫步者R1000TC(北美版)</th> </tr> <tr> <td>音箱类型 </td> <td class="val">电脑音箱 </td> </tr> <tr> <td>音箱系统 </td> <td class="val">2.0声道 </td> </tr> <tr> <td>调节方式 </td> <td class="val">旋纽 </td> </tr> <tr> <td>信噪比 </td> <td class="val">80 </td> </tr> <tr> <th>光驱</th> <th class="parts_name">华硕DRW-24D3ST</th> </tr> <tr> <td>光驱类型 </td> <td class="val">DVD刻录机 </td> </tr> <tr> <td>接口类型 </td> <td class="val">SATA </td> </tr> </table>]

以上是:解决I5 760电脑配置问题的详细资料教程